به مفهوم سازمان بین الملل برای استانداردسازی تشکیل شده است.

رعایت استانداردهای iso در تولید و عرضه محصولات و خدمات از چنان اهمیتی برخوردار است که در عرضه تجارت جهانی استانداردهای iso شرایط اولیه در داد و ستدهای بین المللی قرار گرفته است.

به طور کلی از مصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل می نماید،