علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص حقیقی/حقوقی را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص حقیقی/حقوقی متمایز نماید.