در شرکت مسئولیت محدود نیازی به بلوکه کردن حساب نیست ولی برای شرکت های سهامی خاص نیاز به بلوکه کردن مبلغی از سرمایه شرکت می باشد. (برای اطلاعات بیشتر با مشاورین ما در ثبت اندرزگو تماس بگیرید)