استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر سازمان مدیریت کند.

همانطور که می دانید، معنای مدیریت را برنامه ریزی، کنترل، هدایت و نظارت میدانند و در ایزو ۹۰۰۱ قرار است این اقدام ها با رویکرد کیفیت انجام شود.

در نوامبر ۲۰۰۸ سازمان جهانی استاندارد اقدام به معرفی مجموعه بازنگری شده استانداردهای مدیریت کیفیت بر مبنای مدل فرآیندی نمود.

در این مدل جدید تاکید بر رضایت مشتری و بهبود مستمر است. این استاندارد مجموعه ای از مقررات است که در سطح بین المللی معتبر شناخته می شود و شرکت ها از آن به منظور بهبود کیفیت محصول یا خدمات خود در درون سازمان استفاده می کنند.

در سال ۲۰۱۵ نیز این استاندارد تغییر ویرایش یافت و مدیریت ریسک و مدیریت دانش، نگرش استراتژیک و مواردی دیگر نیز به این در ویرایش جدید استاندارد ایزو ۹۰۰۱ ، تفکر مبتنی بر ریسک، دانش سازمانی، محیط کسب‌وکار و شناسایی نیازهای ذی‌نفعان موضوعات جدید می‌باشند که سازمان باید به آن‌ها نیز توجه نماید.

مزایای ایزو 9001 برای سازمان ها

 • حمایت مدیریت ارشد برای مدیریت فرآیند کارآمد
 • افزایش بهره وری و مزیت رقابتی
 • مشخص نمودن مسئولیت ها در سراسر سازمان
 • بهینه نمودن فرآیند ها
 • بهبود ارتباط با کارکنان و مشتریان
 • فراهم نمودن سیستم ارزیابی جهت بهبود مستمر
 • فرصت های بازاریابی و ورود به بازارهای جدید
 • کاهش هزینه ها
 • افزایش سود آوری

مزایای ایزو 9001 برای مشتریان

 • بهبود کیفیت و خدمات
 • تحول بموقع محصولات و خدمات
 • کاهش برگشتی محصولات و شکایت مشتریان
 • ردیابی محصولات و خدمات
 • ممیزی مستقل توسط شرکت های گواهی دهنده خارجی ، اخذ گواهینامه ایزو بمنظور اطمینان به مشتریان در خصوص تعهد کیفیت