ایزو 17025 ISO استانداری بین المللی و تخصصی ویژه ی آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون می باشد که به احراز صلاحیت این آزمایشگاه ها می پردازد. استاندارد ایزو 17025 ISO الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون و همچنین نمونه برداری را توس ط ازمایشگاه ها مشخص می سازد.

سیستم کیفیت آزمایشگاه ایزو 17025 ISO ، با هدف ایجاد یک سیستم مدیریتی مستقل و مبتنی بر کیفیت، طراحی و مستقر شده است. تا با بهره‌گیری از این استاندارد، آزمایشگاه بتواند خدمات خود را با بهترین کیفیت به مشتریان خود ارائه نماید. و همچنین کلیه فعالیت‌های مدیریتی، فنی و تخصصی خود را به بهترین نحو اداره نموده و با اخذ گواهینامه‌ها و اعتبارنامه‌های ملی یا بین‌المللی، صلاحیت و شایستگی خود را به گیرندگان خدمات و گروه‌های ذینفع اثبات نماید.

مزایای اخذ استاندارد ISO 17025

 • برخورد سیستماتیک با مشکلات، نقائص و اشتباهات خواسته یا ناخواسته
 • انجام خود ارزیابی توسط آزمایشگاه
 • یافتن و محدود سازی منابع خطاهای اندازه گیری و کنترل خطاها
 • محاسبه خطاهای غیر قابل کنترل
 • تعیین تکلیف روش های ابداعی اندازه گیری
 • کنترل و تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری
 • تسهیل همکاری میان آزمایشگاه ها و سایر سازمان ها
 • تبادل اطلاعات و تجارب بین آزمایشگاه های همکار
 • هماهنگ کردن استانداردها و روش های اجرایی
 • تسهیل در پذیرش نتایج آزمون
 • اثبات پیاده سازی سیستم کیفیت و صلاحیت فنی (نتایج فنی معتبر)
 • افزایش اعتماد مشتریان و ارتقاء سطح مشتری مداری آزمایشگاه
 • افزایش قدرت بازاریابی و مزیت رقابتی نسبت به آزمایشگاه هایی که در کلاس جهانی نظام مدیریت کیفیت وارد نشده اند
 • ارتقاء کیفی تجهیزات، پرسنل، فضا و سیستم
 • به روز کردن استانداردها و روشهای آزمون در سطح آزمایشگاه ها
 • دست یابی به اعتبار بین المللی به عنوان آزمایشگاه آکرودیته جهانی در ایران
 • افزایش درآمد از طریق ارائه خدمات به صادرکنندگان محصول
 • عدم نیاز  ارسال نمونه به مراکز آزمایشگاهی تائید شده
 • شرکت در تست های مقایسه ای و Proficiency test که از سوی مراکز اعتبار سنجی در سطح آزمایشگاه های آکرودیته برگزار میشود
 • امکان پذیرش آزمایشگاه بعنوان آزمایشگاه مرجع از طرف سازمان ملی استاندارد