کد اقتصادی چیست ؟

کد اقتصادی شناسه ای 12 رقمی است که پس از تشکیل پرونده و تعیین حوزه توسط سازمان امور مالیاتی و اقتصادی کشور به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق می گیرد.

مطابق قانون تجارت تمامی شرکت ها تا يكماه ماه پس از ثبت شرکت موظف به تعيين حوزه مالياتي و اخذ كد اقتصادي ميباشند در غير اينصورت پس از انقضاي مدت فوق مستلزم پرداخت جريمه هستند

در چه مواردي داشتن كد اقتصادي ضروري است؟

 • اخذ کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی
 • اخذ گواهی ارزش افزوده
 • شرکت در مزایدات و مناقصات
 • عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و دولتی
 • ارائه اظهارنامه های عملکرد سالیانه و فصلی ” ارزش افزوده”
 • اخذ وام و تسهیلات بانکی

تخلفات شماره اقتصادی:

 • در صورتی که هر شخص حقوقی و یا حقیقی از شماره اقتصادی دیگری استفاده نماید تحت هر عنوانی باشد غیر مجاز و خلاف مقررات است و هرگونه مشکل یا تعلقات مالیاتی برعهده ی شخصی است که کد اقتصادی او استفاده شده است.
 • هرگونه جعل، تقلب، سو استفاده و تبانی مرتبط با کد خلاف مقررات است و با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.
 • دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا جهت درج کد اقتصادی فروشنده یا عدم درج کد اقتصادی خریدار خلاف مقررات است و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.
 • عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از طرف اشخاص ذی ‌ربط، از قبیل عدم ارائه یا درج کد طرفین معامله در صورت‌ حساب فروش کالا یا خدمات، خلاف مقررات است و با متخلفین برخورد خواهد شد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ کد اقتصادی :

 •  دریافت دفترچه و تکمیل آنها (واحد اطلاعات و خدمات اداره دارائی)
 • دریافت فرمهای مربوطه و تکمیل آنها (واحد ثبت و شناسائی اداره دارائی)
 • کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی اعضای هیئت مدیره
 • کپی آگهی تاسیس شرکت و تغییرات ثبتی (2 نسخه)
 • کپی اساسنامه شرکت
 • کپی از اظهارنامه شرکت (و یا شرکتنامه و تقاضانامه در شرکت‏های غیر سهامی)
 • کپی آگهی روزنامه رسمی و تغییرات آن
 • کپی پروانه بهره برداری یا مجوز تاسیس (در صورت موجود بودن)
 • کپی سند مالکیت اقامتگاه قانونی شرکت که در آگهی تاسیس قید گردیده و در صورت استیجاری بودن، کپی قرارداد اجاره که به تایید واحد مالیاتی محل وقوع ملک رسیده باشد.
 • نامه شروع و یا عدم شروع به فعالیت شرکت و کپی آن بعد از ثبت در دبیرخانه
 • پرداخت مالیات حق تمبر به اداره دارائی