پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر تجاری برای اشخاص حقیقی و حقوقی الزامی است که در ذیل به آنها اشاره میکنیم.

 

چگونگی دریافت پلمپ دفاتر تجاری

پلمب دفاتر برای اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری انجام می­شود که شامل  دفاتر پنجاه، صد و دویست برگ است.

توصیه هلدینگ اندرزگو:
اگر معاملات زیادی دارید، از ابتدا دفتر دویست برگ ثبت نام کنید تا مجددا مجبور به پلمب دفاتر نباشید.

نحوه پلمپ دفاتر

دفاتر پلمب شده از تاریخ درخواست به بعد فقط در همان سال مالی دارای اعتبار هستند.

بدیهی است اشخاص حقوقی و حقیقی برای استفاده از این امکان باید قبل از شروع سال مالی اقدام به این درخواست کنند. و حتی المقدور انجام امور پلمپ دفاتر تجاری خود را به ماه های پایانی سال موکول نکنند.

دفاتر پلمب شده بعد از پرداخت هزینه‌ها، از طریق پست پیشتاز برای متقاضی به آدرس دفتر مرکزی شرکت ارسال می‌شوند.

انصراف از درخواست در سامانه، زمانی امکان پذیر است که وضعیت پذیرش  به صورت «پذیرش موقت» درآمده باشد.

اگر به هر علتی از انجام کار منصرف شدید در قسمت پذیرش موقت این امر امکان پذیر است .

بعد از پذیرش نهایی در صورت عدم پرداخت وجه این امر کن لم یکن تلقی میشود.

پیامد عدم پلمپ دفاتر چیست ؟

همه  شرکت‌ها طبق قانون باید دفاتر خود را پلمب کنند در صورت عدم دریافت دفتر و یا ایراد و نقص در دفاتر شرکت‌ها، توسط اداره امور مالیاتی جریمه می‌­شوند.

توصیه هلدینگ اندرزگو:

کلیه اشخاص حقیقی (در صورت فعالیت تجاری به صورت شخص حقیقی برای گزارش های روزانه اداره مالیات ) و اشخاص حقوقی حتی در صورت عدم فعالیت لازم است در اول سال مالی نسبت به پلمب دفاتر اقدام کنید.

چه فعالیت هایی مرتبط با پلمپ دفاتر تجاری هستند؟

برای دریافت کارت بازرگانی، همه اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند که پلمپ دفاتر تجاری را انجام دهند. به این صورت که اولین قدم برای دریافت کارت بازرگانی، دریافت اظهارنامه پلمب دفاتر از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است.