سیب سلامت

سیب سلامت در واقع نشان و علامت سازمان غذا و دارو است. سازمان غذا و دارو این نشان را بر روی محصولاتی قرار می دهد که فاکتورهایی سلامتی که این سازمان تعیین کرده است را داشته باشند.

به دلیل این که سیب نشانه ی سلامتی است، سازمان غذا و دارو این نشان را برگزیده است. این نماد از دو رنگ آبی و سبز تشکیل شده است.

برگ سبز  که به شکل چشم در میان لوگوی سیب سلامت و به رنگ سبز طراحی شده بیانگر نظارت سازمان غذا و دارو در جهت سلامت مصرف کننده ها است.

سازمان غذا و دارو، مسئول حفاظت از سلامت عمومی با حصول اطمینان از ایمنی، کارآیی و امنیت مواد غذایی و داروهای دامپزشکی، محصولات زیستی و وسایل پزشکی است. این سازمان همچنین مسئول تنظیم تولید، بازاریابی و توزیع مواد غذایی برای محافظت از سلامت عمومی است. سازمان غذا و دارو ، مسئول پیشرفت سلامت عمومی نیز می باشد، همچنین سازمان غذا و دارو با کمک به سرعت نوآوری هایی که محصولات پزشکی را موثر، ایمن تر و مقرون به صرفه تر می سازد  به پیشرفت سلامت عمومی مردم کمک می کند و با کمک به مردم می تواند به اطلاعات دقیق و مبتنی بر دانش که برای استفاده و نگهداری و بهبود محصولات پزشکی مورد استفاده قرار می گیرند برسد. این سازمان در ۱۳۸۹ تشکیل شد. مسولیت مدیریت و نظارت بر این سازمان بر عهده معاون غذا و دارو وزارت بهداشت می باشد.

نشان سیب سلامت به چه محصولاتی داده می شود:

 • محصولاتی که از وزارت بهداشت پروانه ساخت را دریافت کرده باشند.
 • محصولاتی که شرایط و آیین نامه های اعلام شده از سوی سازمان غذار و دارو را رعایت کرده باشند.
 • محصولاتی که در تهیه آنها از عوامل خطرناک مانند (اسید های چرب ترانس و ….) استفاده نشده باشد و و یا از این مواد حداقل ممکن استفاده کرده باشند.
 • محصولاتی که برای تهیه آنها از نمک اندک و یا حداقل استفاده شده است
 • از مواد اولیه یا افزدونی های مفید طبیعی و ارگانیک در جهت ارتقا سلامت مصرف کننده در تهیه محصول استفاده شده است.
 • از سموم (دفع آفات، سموم قارچی، هورمونها و…) درتولید آن محصولات استفاده نشده است
 • محصولاتی که در تولید آنها از مواد افزدونی شیمیایی دارای سنتیک استفاده نشده است.
 • محصولاتی که کالری آنها با کاهش استفاده از کربوهیدراتهای ساده و چربی ها کمتر شده است.
 • تولیداتی که با استفاده از مکمل های مجاز مانند ویتامین ها و … غنی سازی شده اند.
 • محصولاتی که کیفیت آنها با استفاده از مواد فراسودمند (پروبیوتیک، سن بیوتیک و…) بهبود یافته اند.
 • محصولاتی که از تکنولوژی های مدرن جهت افزایش و بهبود ارزش تغذیه ای محصول استفاده می کنند.
 • محصولاتی که با استفاده از تغییر فرمول، کیفیت محصولشان در جهت ارتقا سلامت بهبود یافته است.

تفاوت سیب سلامت با نشان سازمان غذا و دارو

مشاهده نشان سازمان غذا و دارو به معنای دریافت پروانه تولید بر اساس ضوابط بوده اما نشان سیب سلامت به آن معناست كه فرآورده موردنظر، علاوه بر پروانه ساخت موفق به اخذ گواهینامه سلامت و ایمنی نیز شده است. 

تفاوت سیب سلامت و پروانه بهداشت

همه محصولات برای ورود به بازار نیازمند پروانه بهداشت می باشند. پروانه بهداشت به این معناست که محصول تولید شده پروانه تولید را دریافت کرده است .

همه مردم می دانند که علامت سیب سلامت بر روی محصولات نشان سالم بودن آنهاست. تفاوت پروانه بهداشت و سیب سلامت مواد غذایی در این است که علامت سیب سلامت از طرف سازمان  وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تایید می شود و به این معناست که محصول تولید شده علاوه بر پروانه بهداشت، موفق به گرفتن گواهینامه سلامت و ایمنی نیز شده است و اجازه ورود به بازار به این محصولات داده شده است.

ویژگی سیب سلامت

 • تکنولوژی بالا (پیچیدگی درونی و کاربری آسان)
 • ثبت رخدادها در محل وقوع (خدمات، مجوزها، فرایندها)
 • مهندسی مجدد فرایندها (حفظ فرایندهای مورد نیاز و از بین بردن فرایندهای زاید )
 • گزارش های جامع و کامل و سیستم گزارش ساز
 • خدمات کاربری بر اساس حداقل امکانات سخت افزاری و بسترهای ارتباطی
 • داشبوردهای مدیریتی برخط

مدت زمان اعتبار سیب سلامت

مدت زمان اعتبار سیب سلامت دو سال می باشد که بعد از به پایان رسیدن این مدت زمان هم قابل تمدید می باشد.برای تمدید سیب سلامت هم باید محصولات مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرند و پس از آن تمدید صورت بگیرد.

مطالب مرتبط :