علامت تجاری یا برند چیست؟

علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص حقیقی/حقوقی را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص حقیقی/حقوقی متمایز نماید.

آیا ثبت علامت تجاری همان ثبت نام تجاری است؟

نام تجاری یعنی اسم یا عنوانی که معرف و مشخص کننده شخص حقیقی یا حقوقی باشد

اما علامت نشان تجاری است که کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی/ حقوقی را از هم متمایز می سازد.

مدارک لازم برای ثبت برند چیست؟

1- مدارک هویتی حقیقی(کارت ملی و شناسنامه) حقوقی(کپی روزنامه تاسیس و تغییرات و کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب امضاء شرکت)
2-کپی جواز تاسیس یا بهره برداری یا جواز کسب

3- کارت بازرگانیدر صورت لاتین بودن علامت تجاری