منظور از شرکت انفورماتیکی، شرکتی با موضوع فعالیت در حوزه انفورماتیک است که به طور قانونی ثبت شده است. شرکت­های انفورماتریکی از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ رتبه انفورماتیک شده­ اند. گرید انفورماتیک، سطح کیفی و کمی شرکت­های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را نشان می­دهد. مرجع صدور رتبه بندی انفورماتیک، معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا شورای عالی انفورماتیک کشور است.

محدوده اخذ رتبه انفورماتیک از ۱ تا ۷ است. شرکت­های انفورماتیکی با گریدهای ۱ و ۷ به ترتیب دارای بالاترین رتبه و پایین­ترین رتبه هستند.

شرایط اخذ رتبه انفورماتیک

 • موضوع فعالیت شرکت در حوزه انفورماتیک باشد که قید آن در اساسنامه شرکت الزامی است.
 • اظهارنامه مالیاتی سال قبل را تحویل داده باشند­.
 • مدیرعامل شرکت باید حداقل دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته­های کامپیوتری یا مهندسی­های عمران، مکانیک، صنایع، شیمی و برق یا علوم پایه فیزیک، آمار یا ریاضی باشد. اگر مدرک تحصیلی وی دیپلم یا فوق­دیپلم است ملزم به ارائه مدارک مبتنی بر سابقه کار در امور کامپیوتری است. تمام وقت بودن مدیرعامل نیز ضروری است.
 • شرکت باید حداقل دو کارشناس تمام وقت با مدرک حداقل کارشناسی در یکی از رشته­های مذکور

مدارک لازم جهت اخذ رتبه انفورماتیک

 • مدارک شناسایی، مدارک تحصیلی و عکس پرسنلی مدیرعامل
 • لیست بیمه دو سال اخیر مربوط به مدیرعامل و کارشناسان و لیست بیمه یک سال اخیر سایر پرسنل
 • روزنامه تاسیس و روزنامه آخرین تغییرات شرکت
 • اظهارنامه مالیاتی دو سال اخیر شرکت
 • برگ قطعی عملکرد مالیاتی شرکت در دوسال اخیر
 • تعهدنامه مبنی بر رعایت مقررات قید شده در سر برگ شرکت. مدیرعامل باید ذیل تعهدنامه را مهر و امضا کند.
 • درخواست کتبی مبنی بر اخذ رتبه ­بندی انفورماتیک. مدیرعامل باید ذیل درخواست را مهر و امضا کند.
 • چنانچه به حکم دبیرخانه شورا، شرکت ملزم به تغییر موضوع فعالیت شود؛ ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل روزنامه تغییر موضوع فعالیت نیز ضرورت می­یابد.
 • شرکت­های تازه تاسیس یا شرکت­هایی که به تازگی کارشناس خود را تغییر داده­اند ملزم به ارائه تعهدنامه مبنی بر تحویل لیست بیمه ماه­های بعد نیز هستند.
 • برچسب آدرس شرکت که باید شامل نشانی دقیق و کد پستی شرکت باشد.
 • کپی جدیدترین اساسنامه شرکت