یکی از موارد غیر قابل اجتناب در هر شرکتی ثبت تغییرات است. تغییرات در هر شرکتی وجود داشته و تصویب قانون های جدید می تواند در هر زمانی رخ دهند. تنظیم یک صورت جلسه تغییرات شرکت، به صورت دقیق و مدون راهیست که می تواند خیال شما را از قانونی بودن تغییراتتان راحت کند. به دلیل اینکه پروسه ثبت تغییرات شرکت یک پروسه حساس و مهم به شمار می رود، به شما توصیه می کنیم که از مشاورین متخصص ما برای این امر کمک بگیرید. برای این کار مدارکی لازم است که در زیر  وار آورده شده است.

مراحل ثبت صورت جلسه تغییرات شرکت

در زیر مراحلی که هر فرد باید برای ثبت صورت جلسه خود انجام دهد به طور کامل آورده شده تا شما بتوانید با مراحل ثبت صورت جلسه شرکت به درستی آشنا شده و اطلاعات خود را در این باره تکمیل کنید. برای اینکار ابتدا باید وارد سایت اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری شوید و بعد مراحل زیر را انجام دهید.

 1. وارد نمودن شناسه ملی شرکت (در صورت نداشتن شناسه ملی وارد نمودن شماره ثبت)
 2. انتخاب نوع شرکت
 3. تعیین نوع صورتجلسه با توجه به نوع شرکت (مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، فوق العاده و…)
 4. مشخص نمودن حد نصاب جلسه مبنی بر حضور تمامی اعضای شرکت و یا اکثریت اعضا
 5. تکمیل مشخصات متقاضی ( نام، نام خانوادگی، شماره ملی، …)
 6. مشخص نمودن سمت متقاضی مبنی بر اینکه اصیل باشد یاوکیل.
 7. مشخص نمودن تاریخ برگزاری جلسه.
 8. وارد کردن ساعت شروع و پایان جلسه در قسمت های مربوطه و رعایت تقدم و تأخر ساعات جلسه چنان چه در یک روز چند جلسه تشکیل شده باشد.
 9. کلیک بر روی کلید پذیرش موقت.
 10. دریافت شماره  ۱۹ رقمی.
 11. تعیین مشخصات و سمت امضا کننده دفتر.
 12. انتخاب تصمیم مورد نظر از فهرست نوع تصمیم و سپس انتخاب کلید افزودن تصمیم جلسه.
 13. در ادامه اگر تغییر نام مورد بحث بوده باشد باید مراحل زیر را هم طی کنید: با ترتیب مشخص نمودن اولویت اسامی (نباید بیش تر از پنج اسم باشد) و واردکردن اسم مورد نظر در فیلد درخواستی.
 14. مشخص نمودن اعضای حاضر در جلسه و سمت آنها در جلسه( وکیل، سهامدار…)
 15. وارد نمودن اطلاعات اشخاص حاضر در جلسه( نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نام پدر، تابعیت …)
 16. در صورت حقوقی بودن شخص،وارد کردن نام ، شناسه ملی و شماره ثبت
 17. تعیین اشخاص جلسه و انتخاب سمت آنها در شرکت و جلسه از فهرست مربوطه
 18. انتخاب سمت در جلسه و شرکت
 19. ارایه ی مدارک تهیه شده براساس تصمیمات و نوع صورتجلسه و انتخاب گزینه ی “تایید مدارک مورد نیاز”
 20. تایپ متن صورتجلسه(در این قسمت میتوانید از متون پیش فرض سامانه استفاده کنید یا با زدن کلید”دریافت متن پیشنهادی رایانه”  براساس تصمیمات گرفته شده متنی را انتخاب کنید)
 21. کلیک بر کلید پذیرش نهایی.
 22. در مرحله ی اخر بعد از پذیرش اینترنتی از طریق سامانه و گرفتن تاییدیه ی پذیرش، باید نسخه های اصلی صورت جلسه ها و ضمایم آنها را حداکثر تاسه روز کاری از طریق پست بصورت سفارشی به آدرسی که در تاییدیه پذیرش آمده ارسال کنید.