یکی از مهمترین مواردی که در ثبت تغییرات شرکت، از اهمیت بالایی برخوردار بوده، انحلال شرکت است. برای همین تصمیم گرفتیم که انحلال شرکت را به طور کامل توضیح دهیم تا با دید بهتری اقدام به این کار کنید. به همین منظور ابتدا تعریف کوتاهی از انحلال شرکت بیان و بعد قوانین مربوط به بعضی از شرکت ها در مورد آن را به طور کامل توضیح می دهیم.

تعریف: انحلال شرکت به این معناست که تمامی فعالیت های شرکت متوقف می شود و موجودیت خود را به طور کامل از دست می دهد. .

شرکت با مسئولیت محدود

اگر در اساسنامه شرکت بامسئولیت محدود مدت زمانی برای فعالیتش مشخص شده باشد و این مدت تمام شده و تمدید نشده باشد، یا شرکت برطبق قوانین ورشکست شده و یا نیمی از سرمایه خود را ازدست داده باشد و یکی از شرکا انحلال را از دادگاه درخواست کند، شرکت  منحل خواهد شد. از موارد دیگری که باعث انحلال می شود، می توان به مواردی چون فوت یکی از شرکا که در اساسنامه انحلال شرکت پیش بینی شده باشد و محجور(مجنون یا سفیه) و یا ورشکست شدن یکی از شرکا اشاره کرد.

مدارک لازم برای انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 1. اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شوند
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
 4. سندی که در آن جلسه ی مجمع عمومی فوق العاده درباره ی انحلال شرکت ذکرشده باشد.

شرکت سهامی خاص

در مورد شرکت سهامی خاص شرایط انحلال زمانی پیش می آید که هدف تشکیل شرکت انجام  و یا انجام آن عملا غیرممکن شده باشد. ازطرفی مواردی چون پایان یافتن مدت زمان پیش بینی شده برای وجود شرکت و عدم تمدید آن، ورشکستگی شرکت و یا زمانی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام یا دادگاه رای به انحلال بدهند، نیز می توانند از عوامل انحلال این نوع شرکت باشند.

مدارک لازم برای انحلال شرکت سهامی خاص

 1. اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 2. آخرین روزنامه رسمی شرکت
 3. فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه هر گاه مدیر تصفیه خارج از سهامداران انتخاب شده باشد.
 4. اصل روزنامه کثیر الانتشار، حاوی آگهی دعوت شرکا برای تشکیل مجمع عمومی، درصورتیکه مجمع با اکثریت تشکیل شده باشد.

شرکت تضامنی

مواردی که باعث انحلال در این نوع شرکت می شوند متفاوت با باقی موارد هستند. به طورمثال اگر هدف تشکیل شرکت انجام شده یا انجام آن غیرممکن شده و یا مهلت فعالیت آن طبق اساسنامه تمام شده و یا شرکت ورشکسته محسوب بشود، شرکت در عمل منحل شده محسوب می شود. از طرفی مجمع عمومی فوق العاده یا یکی ازشرکا (اگر این اختیار به او در اساسنامه  داده شده باشد) و یا تمامی شرکا قادر هستند، تصمیم به انحلال شرکت بگیرند. البته اگر یکی از شرکا ورشکسته شده و سهمش ازشرکت برای پرداخت بدهی هایش کافی نباشد، می تواند تقاضای انحلال شرکت را بکند.

مدارک لازم برای انحلال شرکت تضامنی

 1. اصل صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.
 2. مدارک شناسایی شرکا
 3. مدارک ثبتی شرکت
 4. آخرین روزنامه ی رسمی شرکت

مدیر تسویه

در آخر باید بدانیم که پس از انحلال شرکت، مدیر شرکت دیگر سمتی ندارد. اما چون بعضی کارهای شرکت مانند بدهی ها و مطالبات ممکن است تمام نشده باشند نیاز به نماینده ای از طرف شرکت است که اینکار را انجام بدهد، این شخص می تواند از بین خود شرکا یا شخصی خارج از شرکت باشد. به این شخص مدیر تسویه می گویند که از اولین و مهمترین وظایفش اینست که انحلال شرکت را به مرجع ثبت اطلاع بدهد.