گواهینامه ارزش افزوده چیست ؟

گواهینامه ارزش افزوده مانند همه گواهینامه های صادر شده در دستگاههای مختلف یک نوع مجوز است با این تفاوت که این مجوز برای انجام امور مالی و کارهای مربوط به مالیات بر ارزش افزوده صادر میشود . گواهینامه VAT در یک برگه A5 صادر شده و متولی صدور آن سازمان امور مالیاتی می باشد .این گواهینامه مجوز دریافت مالیات بر ارزش افزوده توسط فروشندگان از خریداران است و خریداران باید در زمان پرداخت آن این گواهینامه را از خریدار درخواست نمایند . ارزش افزوده تفاوت قیمتی بین کالای خریداری شده و همان کالا در هنگام فروش است .

چه اشخاصی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند ؟

همه افراد حقیقی که درای کسب و کار و درآمد هستند و این درامد را از راه فروش کالا و خدمات دریافت می کنند موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده مگر آنکه شغل و محصول و خدمات آنها طبق قانون معاف از پرداخت VAT باشد . برخی مشاغل و کالاهای معاف  شامل فروشندگان مواد اولیه کشاورزی و کود و بذر و فروشندگان شیر خشک و تعدادی دیگر هستند.

گروه دومی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده میشوند اشخاص حقوقی هستند که شرکت تاسیس کرده و دارای شماره ثبت می باشند این اشخاص هم در صورت هر گونه فعالیت خدماتی یا تولیدی که منجر به کسب درآمد شود موظف خواهند شد که مالیات بر ارزش افزوده بپردازند .

برای صدور گواهینامه ارزش افزوده چه شرایطی لازم است ؟

برای صدور این گواهینامه مودیان باید درای شرایط خاص و مشخصی بوده و قبل از آن مراحل قانونی خاصی را طی کرده باشند این مراحل در واقع مقدمه ای برای صدور گواهینامه VAT بوده و بعد از آن سازمان امور مالیاتی اقدام به صدور گواهینامه می نماید . در وهله اول مودیان باید به سایت WWW.TAX.GOV.IR مراجعه کرده و ثبت نام ابتدایی خود را انجام دهند و بعد با مراجعه به سایت WWW.EVAT.IR اقدام به تکمیل ثبت نام نمایند .

پس از تکمیل ثبت نام درخواست صدور گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده را در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور پر نموده و کلیه اطلاعات لازم در خصوص نوع کسب و کار و کد اقتصادی و سایر اطلاعات را وارد می نمایند تا مورد راستی آزمایی قرار بگیرد پس از آن مودیان باید همه اظهارنامه هایی که در خصوص مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی فرستاده اند را ارائه داده و میزان مالیات هایی را که در این خصوص پرداخت نموده اند را اعلام کنند .