اخذ کارت بازرگانی
اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی برای صادرات و واردات اجناس یا کالا مورد استفاده قرار می گیرد. که این امر توسط اداره گمرک ایران انجام می گیرید.استفاده های دیگری از کارت بازرگانی قابل انجام است که شامل: ثبت برند و نام لاتین، گشایش ال سی و اعتبارات در بانک ها و . . .

کارت بازرگانی به دو صورت حقیقی (شخصی) و حقوقی (شرکتی) قابل اخذ می باشد.

شرایط اخذ کارت بازرگانی

 • داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم
 • داشتن حداقل سن 23 سال تمام
 • عدم سوپیشینه کیفری
 • نداشتن چک برگشتی
 • حساب جاری شخصی یا شرکتی که 1 سال از افتتاح آن گذشته باشد و حداقل موجودی آن 20 میلیون تومان باشد.

 

الف) مدارک مورد نیاز اخذ کارت بازرگانی حقوقی

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی نامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها
 • اصل مفاصاحساب های مالیاتی ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • کد اقتصادی
 • کلیه مدارک ثبتی شامل : اساسنامه ، صورت جلسه موسسین و هیئت مدیره ،روزنامه رسمی تاسیس ، روزنامه رسمی آخرین تغییرات ، تقاضانامه و شرکتنامه(در شرکت مسئولیت محدود) اظهارنامه (در شرکت سهامی خاص)
 • اصل و کپی از همه صفحات شناسنامه و کارت ملی و 1 قطعه عکس 3*4
 • اصل و کپی کارت پایان خدمت (پشت و رو کپی شود ) اصل و کپی مدرک تحصیلی
 • اصل و کپی سند ملکی 6 دانگ  ( تمام صفحات خصوصا صفحه انتقالات سند ملکی ) و در صورت مستاجر بودن اجاره نامه کد رهگیری یا محضری لازم می باشد که اجاره نامه باید به نام شرکت ثبت شده باشد.
 • تکمیل فرم پول شویی که توسط صاحبان امضا شرکت انجام می شود.
 • نتخاب رسته فعالیت در 3 شاخه

ب) مدارک مورد نیاز برای اخذ کارت بازرگانی حقیقی( شخصی)

 • اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی و اصل گواهی نامه پلمپ دفاتر از اداره ثبت شرکت ها برای شخص متقاضی.
 • اصل مفاصاحساب های مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم
 • اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 • کد اقتصادی
 • اصل و  کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی
 • اصل و کپی پایان خدمت پشت رو
 • یک قطعه عکس 4* 3
 •  تکمیل فرم پولشویی
 •  ارائه اجاره نامه با کد رهگیری یا سند 6 دانگ به نام شخص متقاضی.
 • انتخاب رسته فعالیت که حداکثر 3 رسته قابل تایید می باشد.

قوانین مرتبط با کارت بازرگانی

ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات:

 مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی صادر و به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت میرسد.

ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات:

 این ماده به جزئیات و شرایط صدور و تمدید کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز میپردازد.

ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم:

صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیت دارد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیاتهای مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده 37 قانون تامین اجتماعی:

 هنگام نقل و انتقال عينا منافع موسسات و كارگاههاي مشمول اين قانون اعم از اينكه انتقال به صورت قطعي ،شرطي، رهني، صلح، حقوق يا اجاره باشد و اعم از اين كه انتقال به طور رسمي يا غيررسمي انجام بگيرد انتقال گيرنده مكلف است گواهي سازمان را مبني بر نداشتن بدهي معوق بابت حق بيمه و متفرقات آن از انتقال دهنده مطالبه نمايد. دفاتر اسناد رسمي مكلفند در موقع تنظيم سند از سازمان راجع به بدهي واگذاركننده استعلام نمايند در صورتي كه سازمان ظرف15روز از تاريخ ورود برگ استعلام به دفتر سازمان پاسخي به دفترخانه ندهد دفترخانه معامله را بدون مفاصاحساب ثبت خواهد كرد. در صورتي‌كه بنا به اعلام سازمان واگذاركننده بدهي داشته باشد ميتواند با پرداخت بدهي معامله را انجام دهد بدون اين كه پرداخت بدهي حق واگذاركننده را نسبت به اعتراض به تشخيص سازمان و رسيدگي به ميزان حق بيمه ساقط كند.

ماده 64 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384

ادارات امور اقتصادی و دارایی مکلف میباشند هنگام صدور تسویه حسابهای آن دسته از مودیان مالیاتی که دارای کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی در بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی میباشند اصل فیش واریزی سه در هزار درآمد مشمول مالیاتی که به حساب اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون ایران واریز گردیده و به تایید اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن و اتاقهای تعاون رسیده است را دریافت نمایند.

مطالب مرتبط :

واردات

صادرات

ثبت سفارش